Tuesday, 24 December 2013 18:19

АДКРЫТЫ ЛІСТ дзеячаў культуры, навукі і грамадскіх дзеячаў у абарону грамадскага Музея імя Н.К.Рэрыха МЦР

Паважаны Уладзімір Уладзіміравіч!

Мы звяртаемся да Вас з просьбай аказаць дапамогу буйному культурна-асветніцкаму цэнтру сусветнага значэння - грамадскаму Музею імя М.К. Рэрыха Міжнароднага Цэнтра Рэрыхаў (МЦР). Сітуацыя складаецца так, што толькі Ваш асабісты ўдзел можа захаваць у Расіі гэты музей, далейшая дзейнасць якога апынулася пад пагрозай у сувязі з дзеяннямі дзяржаўных чыноўнікаў.

Нагадаем, што пачатак дзейнасці грамадскага Музея імя М.К. Рэрыха быў пакладзены ў 1989 годзе, калі Святаслаў Мікалаевіч Рэрых, грамадзянін Індыі, апошні прадстаўнік сям'і Рэрыхаў, вырашыў бязвыплатна перадаць з Індыі ў Расію значную частку творчай спадчыны сваіх бацькоў - вялікага рускага мастака Мікалая Канстанцінавіча Рэрыха і выбітнага філосафа Алены Іванаўны Рэрых - для стварэння ў Маскве грамадскага Музея імя М.К. Рэрыха.

Значнасць культурнай спадчыны Рэрыхаў аграмадная, і гэта прызнаецца ў многіх краінах свету. Яно ўключае ў сябе больш за 9000 мастацкіх твораў Мікалая і Святаслава Рэрыхаў, дзясяткі публіцыстычных, навуковых і філасофскіх прац у розных галінах навукі і мастацтва. Закладзеныя ў гэтай спадчыне міратворчыя і гуманістычныя ідэі аб значэнні культуры як асновы развіцця цывілізацыі і чалавека, аб яе вядучай ролі ў маральным выхаванні, аб неабходнасці абароны і захавання гістарычнай спадчыны чалавецтва з'яўляюцца неацэнным укладам у айчынную і сусветную скарбніцу культуры.

Разумеючы выключную значнасць спадчыны Рэрыхаў для краіны, кіраўніцтва СССР прыняло дзве галоўныя ўмовы Святаслава Рэрыха: музей павінен мець незалежны грамадскі статус і размяшчацца ў маскоўскай сядзібе Лапухіных, якую С.М. Рэрых асабіста абраў пад музей. Адпаведныя гарантыі дзяржавы былі замацаваны ў ўрадавай пастанове Савета Міністраў СССР № 950 ад 1989/11/04 г. і ў рашэнні Выканкама Мосгорсовета № 2248 ад 1989/11/28 г.

Кіраўніцтва грамадскім музеем Святаслаў Рэрых даручыў Людміле Васільеўне Шапашнікавай - вядомаму індологу, пісьменніку і грамадскаму дзеячу, прызначыўшы яе сваёй даверанай асобай і выканаўцам завяшчання.

Свае надзеі на стварэнне музея Святаслаў Мікалаевіч звязваў з Савецкім Фондам Рэрыхаў (пасля распаду СССР - Міжнародны Цэнтр Рэрыхаў), заснавальнікам і ганаровым прэзідэнтам якога ён з'яўляўся да канца свайго жыцця. У сваім завяшчанні ён цвёрда выказаў рашэнне перадаць МЦР прыналежную яму частку мастацкай, рукапіснай і мемарыяльнай спадчыны Рэрыхаў.

З моманту заснавання музея прайшло амаль чвэрць стагоддзя. За мінулыя гады зроблена, здавалася б, немагчымае. Ва ўмовах поўнай адсутнасці дзяржаўнага фінансавання быў ​​створаны музей сусветнага ўзроўню. Гэта аказалася магчымым дзякуючы народным ахвяраванням і дапамогі найбуйнейшага мецэната сучаснай Расіі, аднаго з заснавальнікаў грамадскага музея Б.І. Булачніка, чыя дапамога расійскай культуры супастаўная з дзейнасцю такіх выдатных мецэнатаў, як Траццякоў, Мамантаў, Бахрушын, Рабушынскі, Марозаў.

Агульнанародная падтрымка дазволіла Міжнароднаму Цэнтру Рэрыхаў разгарнуць шырокую культурную дзейнасць па захаванні і папулярызацыі спадчыны Рэрыхаў. Яго калектыў не толькі змог стварыць грамадскі музей, сабраць самую вялікую калекцыю карцін Рэрыхаў, але і літаральна з руін адрадзіць цудоўны помнік архітэктуры XVII стагоддзя «Сядзіба Лапухіных», дзе гэты музей размяшчаецца.

На аснове спадчыны Міжнародны Цэнтр Рэрыхаў праводзіць шырокую навукова-даследчую і асветніцкую працу, звязаную з вывучэннем жыцця і творчасці вялікай сям'і нашых суайчыннікаў: арганізуе штогадовыя міжнародныя навуковыя канферэнцыі з удзелам шырокага кола навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў, перасоўныя выставы карцін Рэрыхаў у Расіі і за мяжой (праведзена звыш 500 выстаў, якія наведалі больш за 4 мільёны чалавек), публікуе архіўныя матэрыялы, робячы даступным спадчыну Рэрыхаў для многіх людзей па ўсім свеце (выдадзена больш за 200 кніг), выпускае часопіс "Культура і час" (адзначаны ганаровым знакам "Залаты фонд прэсы"), праводзіць вечары класічнай музыкі, выставы сучасных мастакоў- касмістаў, лекцыі, творчыя вечары і фестывалі народнай творчасці.

У рамках міжнароднага культурнага супрацоўніцтва з Індыяй па захаванню спадчыны сям'і Рэрыхаў МЦР сумесна з Міжнародным мемарыяльным трэстам Рэрыхаў (Наггар, Індыя) праводзіць важную працу, накіраваную на адраджэнне дзейнасці Гімалайскага інстытута навуковых даследаванняў «Урусвати», створанага Рэрыхамі ў 1928 г.

Асабліва трэба сказаць аб міжнародным культурна-асветніцкім выставачным праекце Міжнароднага Цэнтра Рэрыхаў і Міжнароднага Камітэта па захаванні спадчыны Рэрыхаў «Пакт Рэрыха. Гісторыя і сучаснасць», накіраваным на папулярызацыю міратворчых ідэй М.К. Рэрыха аб захаванні міру праз захаванне культуры. Мэта праекта - кансалідацыя намаганняў міжнароднай грамадскасці ў справе захавання і абароны культурнай спадчыны. Падтрымку гэтаму праекту аказваюць ЮНЕСКА, Міністэрства замежных спраў РФ і Рассупрацоўніцтва. Праект ўносіць немалы ўклад у павышэнне міжнароднага прэстыжу Расіі.

Дзейнасць МЦР ў справе захавання айчыннай культуры неаднаразова адзначалася высокімі грамадскімі і дзяржаўнымі ўзнагародамі. За праведзеную рэстаўрацыю сядзібы Лапухіных калектыў МЦР удастоены Нацыянальнай Прэміі "Культурная спадчына". Генеральны дырэктар грамадскага Музея імя М.К. Рэрыха, заслужаны дзеяч мастацтваў РФ Л.В. Шапашнікава за вялікі ўклад у развіццё музеязнаўства і захаванне культурнай спадчыны была ўзнагароджана ордэнам Дружбы (2006) і ордэнам "За заслугі перад Айчынай" IV ступені (2011).

У 2010 Еўрапейскі Саюз адзначыў заслугі Л.В. Шапашнікавай прэміяй, якая ўручаецца Усееўрапейскай федэрацыяй па культурнай спадчыне «EUROPA NOSTRA» , за самаадданую працу ў справе захавання культурнай спадчыны ў Расіі.

Але, аказваецца, высокія дасягненні не могуць служыць гарантыяй бяспекі і стабільнага існавання грамадскага музея вялікага рускага мастака і захавання спадчыны яго сям'і ў Расіі.

Больш за 20 гадоў з боку шэрагу дзяржаўных структур не спыняліся спробы разваліць музей, адабраць сядзібу Лапухіных, канфіскаваць спадчыну Рэрыхаў і захапіць музейныя фонды.

Сёння Міністэрства культуры РФ, якое ўзначальвае У.Р. Мядзінскі, спрабуе аспрэчыць судовае рашэнне, якое прызнала завяшчанне С.М. Рэрыха на карысць Міжнароднага Цэнтра Рэрыхаў. Гэтая пазіцыя прама парушае рашэнні, каторых Міністэрства прытрымлівалася раней, пры міністры А.А. Аўдзееве, аб безумоўным выкананні волі Святаслава Рэрыха. Хіба гэта не парушэнне гарантый, дадзеных з боку дзяржавы С.М. Рэрыху ў дачыненні да беражлівага звароту з яго спадчынай? Хіба адказвае гэта задачы пабудовы ў нашай краіне прававой дзяржавы?

Замест падтрымкі грамадскіх ініцыятыў у сферы культуры і развіцця добрай традыцыі расійскага мецэнацтва Міністэрства культуры сёння спрабуе пад лозунгам клопату аб расійскай культуры правесці "адзяржаўленне" грамадскага музея, пазбавіўшы яго права на існаванне.

Паважаны Уладзімір Уладзіміравіч, хіба гэта адказвае пастаўленай Вамі задачы заахвочвання развіцця грамадзянскай супольнасці ў нашай краіне?

Іншы прыклад. На працягу многіх гадоў Міжнародны Цэнтр Рэрыхаў сваімі сіламі адбудоўваў старадаўнюю сядзібу Лапухіных. У яе рэстаўрацыю ўкладзеныя сотні мільёнаў сродкаў мецэнацкай дапамогі і народных сродкаў. Нягледзячы на гэта, МЦР гадамі не можа дамагчыся ад Дэпартамента гарадскога маёмасці атрымання дадатковых ільгот па арэндзе сядзібы, хоць падобны прыклад руплівых і беражлівых адносін да помніка культуры заслугоўвае перадачы яго ў бязвыплатнае бестэрміновае карыстанне. На наш погляд, у гэты складаны час, калі ў нашай краіне катастрафічна мала сродкаў вылучаецца на культуру, трэба ўсяляк садзейнічаць такім паспяховым яе грамадскім формах, як Музей імя М.К. Рэрыха МЦР, каб яны шырока ўваходзілі ў наша жыццё.

Паважаны Уладзімір Уладзіміравіч! З горыччу і трывогай мы вымушаны канстатаваць, што дзеянні чыноўнікаў і пазбаўленне фінансавай падтрымкі з боку мецэната Б.І. Булачніка ставяць грамадскі Музей імя М.К. Рэрыха на мяжу спынення яго культурнай дзейнасці.

Няўжо тое, што было створана з такой любоўю і працай тысяч нашых суграмадзян, можа быць так лёгка знішчана?

Падобнае грэблівае стаўленне да волі С.М. Рэрыха з'яўляецца "трывожным сігналам " нашым суайчыннікам за мяжой. Хто ж з іх пажадае вярнуць на Радзіму каштоўную спадчыну, каб яго спасцігнуў той жа лёс?

Паважаны спадар Прэзідэнт, Вашым указам 2014 аб'яўлены ў нашай краіне Годам культуры «з мэтай прыцягнуць ўвагу грамадства да пытанняў развіцця культуры, захавання культурна-гістарычнай спадчыны і ролі расійскай культуры ва ўсім свеце». Гэта выдатная знакавая ініцыятыва. Толькі праз падтрымку культуры наша краіна зможа пераадолець цяперашнія цяжкасці, з'яднаць расійскае грамадства і стаць прыкладам для ўсяго свету.

Няўжо ж маючы адбыцца Год культуры ў Расіі, які супадае са 140 - годдзем М.К. Рэрыха, 135 - годдзем Е.І. Рэрых і 110 - годдзем С.М. Рэрыха, будзе "адзначаны" разбурэннем створанага па ініцыятыве членаў гэтай сям'і грамадскага музея?

Лічым, што Музей імя М.К. Рэрыха з'яўляецца грамадскім здабыткам нашага народа, а яго дзейнасць цалкам адпавядае інтарэсам расійскай культуры.

У сітуацыі, якая склалася просім Вас, паважаны Уладзімір Уладзіміравіч, як гаранта Канстытуцыі, абранага народам Расіі, не застацца абыякавым да лёсу грамадскага Музея імя М.К. Рэрыха і захаваць у недатыкальнасці волю апошняга прадстаўніка вялікай сям'і. Гэтаму ў поўнай меры садзейнічала б прызнанне Міністэрствам культуры РФ завяшчання С.М. Рэрыха, заканадаўчая перадача МЦР помніка культуры «Сядзіба Лапухіных» у бязвыплатнае бестэрміновае карыстанне і аказанне грамадскаму Музею імя М.К. Рэрыха Міжнароднага Цэнтра Рэрыхаў фінансавай падтрымкі ў ажыццяўленні культурных праектаў, накіраваных на папулярызацыю ў Расіі і за мяжой спадчыны Рэрыхаў і зацвярджэнне статусу Расіі як вялікай культурнай дзяржавы.

Мы вельмі спадзяемся, што Ваша асабістая ўвага і ўдзел захавае грамадскі Музей імя М.К. Рэрыха для будучых пакаленняў і дасць магчымасць Міжнароднаму Цэнтру Рэрыхаў працягваць плённую культурную дзейнасць у інтарэсах нашай Радзімы.

На сайте https://www.change.org/ru по инициативе общественности ведется сбор подписей под Открытым письмом деятелей культуры, науки и общественных деятелей к Президенту РФ В.В. Путину в защиту общественного Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов.